Středověké španělské město duchů se stává soběstačnou ekologickou vesnicí

Středověké španělské město duchů se stává soběstačnou ekologickou vesnicí

Středověké španělské město duchů se stává soběstačnou ekologickou vesnicí

I kdyby se zhroutil svět, zůstaneme nezávislí

I kdyby se zhroutil svět, zůstaneme nezávislí

I kdyby se zhroutil svět, zůstaneme nezávislí

Před padesáti či šedesáti lety obyvatelé opuštěli své malé venkovské vesnice a vydávali se hledat nový způsob života do městských aglomerací. Po celá léta byly tyto španělské vesnice opuštěné. Na počátku osmdesátých let se ale migrace otočila. Obyvatelé měst se začínají stěhovat zpět do těchto opuštěných míst, začít nový, pomalejší, jednodušší život.

OPEN SOURCE ECOLOGY – ekologická rozvojová komunita

OPEN SOURCE ECOLOGY – ekologická rozvojová komunita

OPEN SOURCE ECOLOGY – ekologická rozvojová komunita

Faktor e Farm, je 30-ti akrová ekologická rozvojová základna v Missouri, která si klade za cíl využít veškerých lidských vědomostí pro rozvoj samostatných komunit.

The Urban Farming Guys – Městská komunita

The Urban Farming Guys – Městská komunita

The Urban Farming Guys

The Urban Farming Guys je skupina 20 rodin, která se rozhodla vytvořit projekt nezávislé farmy na malém prostoru.