Ekologická architektura Martina Rajniše

Ekologická architektura Martina Rajniše

Ekologická architektura Martina Rajniše

český projekt

Architektonická kancelář E-mrak a architekt Martin Rajniš. 

Přirozená architektura

„Architektura je uprostřed krize. Je nutné začít tvořit jinak: místo designu a estetiky se inspirovat hlubšími zákony přírody, která je neuvěřitelnou pokladnicí geniálních konstrukcí, forem, barev, systémů a šancí. Ukazuje nám, jak žít s chybami, ale ne s katastrofami,“ říká architekt Martin Rajniš.
Zkušenosti z cest do třetího a čtvrtého světa, mezi domorodce nedotčené civilizací, vedly Martina Rajniše po více než 30-ti letech rozmanité a úspěšné architektonické praxe k radikálnímu přehodnocení vztahu přírody a kultury v architektuře. 

Živá stěna v brazilském Rio de Janeiru

Živá stěna v brazilském Rio de Janeiru

 Živá stěna v brazilském Rio de Janeiru Tuto živou stěnu či vertikální zahradu pro nás zdokumentoval při svých toulkách po Brazílii český DJ Be Da. Vertiákální zahrada je vytvořena z pletiva a osázena různými druhy rostlin, je velmi estetická a současně je to část přírody 

Peter Vetsch – Podzemní architektura

Peter Vetsch – Podzemní architektura

Peter Vetsch, architekt, Švýcarsko

Podzemní domy

„Všichni bychom měli starost o budoucnost, kdybychom věděli, že na určitém místě musíme strávit zbytek života.“ Charles F. Kettering

Dnešní výstavba stojí na konvenčním myšlení včerejších forem. Rodinné a sociální změny globalizované společnosti vyžadují flexibilní, multifunkční řešení na míru. Architektura budoucnosti by neměla dominovat přírodě, nýbrž se jí podřizovat.

Terreform Inc. – Projekt vertikálního pěstování a potravinově samostatného New Yorku

Terreform Inc. – Projekt vertikálního pěstování a potravinově samostatného New Yorku

Terreform Inc.

Vertikální pěstování a urbanfarming budoucnosti?

Terreform je výzkumná společnost, hledající cesty pro soběstačnost jednotlivých měst. Jejich utopickou vizí je potravinově nezávislý New York či okrajové oblasti Sahary.