Živá stěna v brazilském Rio de Janeiru

Živá stěna v brazilském Rio de Janeiru

 Živá stěna v brazilském Rio de Janeiru Tuto živou stěnu či vertikální zahradu pro nás zdokumentoval při svých toulkách po Brazílii český DJ Be Da. Vertiákální zahrada je vytvořena z pletiva a osázena různými druhy rostlin, je velmi estetická a současně je to část přírody 

Peter Vetsch – Podzemní architektura

Peter Vetsch – Podzemní architektura

Peter Vetsch, architekt, Švýcarsko

Podzemní domy

„Všichni bychom měli starost o budoucnost, kdybychom věděli, že na určitém místě musíme strávit zbytek života.“ Charles F. Kettering

Dnešní výstavba stojí na konvenčním myšlení včerejších forem. Rodinné a sociální změny globalizované společnosti vyžadují flexibilní, multifunkční řešení na míru. Architektura budoucnosti by neměla dominovat přírodě, nýbrž se jí podřizovat.

Terreform Inc. – Projekt vertikálního pěstování a potravinově samostatného New Yorku

Terreform Inc. – Projekt vertikálního pěstování a potravinově samostatného New Yorku

Terreform Inc.

Vertikální pěstování a urbanfarming budoucnosti?

Terreform je výzkumná společnost, hledající cesty pro soběstačnost jednotlivých měst. Jejich utopickou vizí je potravinově nezávislý New York či okrajové oblasti Sahary.

Ekologická architektura Martina Rajniše

Ekologická architektura Martina Rajniše

Ekologická architektura Martina Rajniše

český projekt

Architektonická kancelář E-mrak a architekt Martin Rajniš. 

Přirozená architektura

„Architektura je uprostřed krize. Je nutné začít tvořit jinak: místo designu a estetiky se inspirovat hlubšími zákony přírody, která je neuvěřitelnou pokladnicí geniálních konstrukcí, forem, barev, systémů a šancí. Ukazuje nám, jak žít s chybami, ale ne s katastrofami,“ říká architekt Martin Rajniš.
Zkušenosti z cest do třetího a čtvrtého světa, mezi domorodce nedotčené civilizací, vedly Martina Rajniše po více než 30-ti letech rozmanité a úspěšné architektonické praxe k radikálnímu přehodnocení vztahu přírody a kultury v architektuře.