Ekologická architektura Martina Rajniše

Ekologická architektura Martina Rajniše

Ekologická architektura Martina Rajniše

český projekt

Architektonická kancelář E-mrak a architekt Martin Rajniš. 

Přirozená architektura

„Architektura je uprostřed krize. Je nutné začít tvořit jinak: místo designu a estetiky se inspirovat hlubšími zákony přírody, která je neuvěřitelnou pokladnicí geniálních konstrukcí, forem, barev, systémů a šancí. Ukazuje nám, jak žít s chybami, ale ne s katastrofami,“ říká architekt Martin Rajniš.
Zkušenosti z cest do třetího a čtvrtého světa, mezi domorodce nedotčené civilizací, vedly Martina Rajniše po více než 30-ti letech rozmanité a úspěšné architektonické praxe k radikálnímu přehodnocení vztahu přírody a kultury v architektuře. 

Přírodní architektura je originální pojetí experimentální budovy, kterou Martin Rajniš a jeho tým vyvíjí již více než deset let. Nabízí cestu ze současné krize civilizace tím, že obnoví svůj vztah k přírodě. 
 
{vimeo}16991289{/vimeo}

Zdroj: Vimeo – uživatel e-mrak 
http://vimeo.com/16991289

{vimeo}6830401{/vimeo}

Zdroj: Vimeo – uživatel e-mrak
http://vimeo.com/6830401

Architekt Martin Rajniš – wikipedie
Architektonická kancelář E-mrak – web

 

Manifest

Martin Rajniš

Přirozená architektura  

Architektura prožívá krizi. Naše domy lidi neuspokojují. Jak je možné, že auta, lodě, letadla je uspokojují, jsou krásné a bezvadné? Protože auta musí jezdit, lodě plavat, letadla létat. Je to hluboce pochopený design, inspirovaný přírodou: aerodynamika podobná ptákům, osová symetrie podobná všem zvířatům. Podstata auta, letadla, lodě je ryze konstrukční, estetická stránka je přitom vedlejší. Architektura je v krizi, protože se neřídí těmito pravidly. Je nutné začít tvořit jinak: místo designu a estetiky se inspirovat hlubokými zákony přírody. Ponořit se do prostředí, do systému, z kterého jsme povstali. Biofilie, láska lidí k přírodě, existuje. Nejen na úrovni vědomého myšlení, ale hluboko v nás jako geneticky předávaná informace. Máme ji v sobě všichni. Stotisíc generací jsme žili v přírodě, a pouhých sto nebo dvěstě generací žijeme v civilizaci. V přírodě jsme žili tisíckrát déle a z této doby v nás uvízlo mnohem víc, než se na první pohled zdá. Jsme součástí přírody. Pokud hledáme společnou řeč se všemi lidmi na zemi, pokud chceme, aby současná architektura byla příjemná a sdělná, budou logickým výchozím bodem právě přírodní principy. Příroda je neuvěřitelnou pokladnicí geniálních konstrukcí, tvarů, barev, systémů i nahodilostí. Ukazuje nám, jak žít s chybami a nezpůsobit katastrofu. Architekt vytváří svět se vším, co k němu patří. Na jeho domy sedá námraza, zahalují se do mlhy, bouřka je osvětlí blesky. Architektura je plnohodnotnou součástí našeho světa, tak jako příroda. Architekt proto nutně musí studovat přírodu. Do hloubky, nejen formálně nebo stylisticky. Poznat elementární zákony přírody, které nejsou na první pohled vždy zřejmé, ale mají dalekosáhlé důsledky, když nejsou respektovány.

1/ Diverzita
Diverzita systému je o udržení příjemné podobnosti a rozdílnosti jednotlivostí. Pokud každá věc není originálem, něco nám chybí. Opakem diverzity je monokultura.

2/ Entropie
Entropie popisuje míru organizace a chaosu systému. Správnou míru entropie má rostlé město, oproti uměle navrhovanému městu. To rostlé je nám bližší. Podobá se lesu, podobá se přírodě, která má správně nastavenou míru entropie. Jakmile se chaos zcela vytratí, věc přestaneme chápat jako přirozenou a je nám cizí.

3/ Rozhraní
Nejúžasnější věci se v přírodě dějí na rozhraní. Třeba rozhraní lesa a louky, louky a rybníka. Podobné rozhraní by měly mít naše domy i města. Hluboké rozhraní mezi vnějškem a vnitřkem. Pokud nevyužijeme rozhraní, děláme chybu.

4/ Symbióza
Miliardy let žijí organizmy v symbióze. Musíme dosáhnout toho, aby se naše stavby a přírodní systémy staly symbionty, aby se navzájem pozitivně ovlivňovaly. Nejde o to, že se popnou rostlinami. Jde o to, že si začnou navzájem pomáhat, spolupůsobit, vyhovovat.

5/ Inteligentní kůže
Inteligentní kůže patří k této symbióze, všechny organismy mají inteligentní kůži. Je to vícevrstvý obal, který se neustále proměňuje a reaguje na měnící se okolí. Pokud naše domy mají být přirozené, musí si vytvořit podobný obal, který reaguje na změny uvnitř i venku.

6/ Adaptabilita
Plán, který nepočítá s tím, že už v okamžiku svého uskutečnění je nedokonalý a potřebuje se měnit, je špatný. Potřebujeme dělat věci přizpůsobivé, stavět stavby tak, aby se daly jednoduše proměňovat.

7/ Svoboda
Svoboda je rodnou sestrou nahodilosti, bratříčkem odvahy. Bez svobody stavění – ve smyslu volného užívání, modifikování, neúcty k toporným pravidlům – nemůže vzniknout dobrá architektura. Omezování svobody vždy vede k poškození systému. Tvrdé plánovací systémy umrtvují naše stavby i města.

8/ Materiály
Přírodní materiály jsou nám blízké – dřevo, kámen, sklo, voda, země, hlína. Jsou nám bližší, než materiály více zpracovávané. Stárnou přirozeně, jako člověk, jako příroda, a přirozená architektura je na nich postavena.

9/ Ekonomie a ekologie
Neexistuje ekologický dům, který by neměl v pořádku ekonomii. V hloubce jakéhokoliv chování přírody je hluboký ekonomický zájem. Každá rostlina a organismus řeší vše co nejúsporněji, nejstřídměji. To, co plýtvá zdroji na dosažení cíle, je špatné. Drahý ekologický dům je protimluv – buď je drahý, nebo ekologický.

10/ Proud energie
Všechny žijící organismy se orientují v proudu energie, která k nám přichází ze Slunce. Nacházejí si v tomto proudu své bezpečné místo. Jsme ochuzeni, jakmile se my a naše stavby přestaneme v tomto proudu správně orientovat, vyhledávat a nasávat energii.

11/ Vznik, existence, zánik
Čím méně se stavba zakousne do přírody, čím je ohleduplnější a lépe si vymyslí svůj zánik, tím je přirozenější. Zatím se chováme spíše jako tsunami, sopky, zemětřesení a jiná boží dopuštění. Nebylo by lepší se chovat jako louka nebo les, který umí přijít a po čase zas odejít? Přirozená stavba je bezúdržbová, nenásilná struktura, kterou člověk několika nenápadnými pokyny instruuje, aby mu sloužila.

12/ Stavění
Stavění je to nejpodstatnější na architektuře. Přirozená architektura musí být svázaná s dobrým stavitelstvím. Pokud stavba není v pořádku, dostává se architektura úplně mimo.

Zdroj: www.e-mrak.cz
Facebook: Huť architektury – Martin Rajniš