Terreform Inc. – Projekt vertikálního pěstování a potravinově samostatného New Yorku

Terreform Inc. – Projekt vertikálního pěstování a potravinově samostatného New Yorku

Terreform Inc.

Vertikální pěstování a urbanfarming budoucnosti?

Terreform a Terreform ONE je filantropické sdružení architektů, neziskový nezávislý think tank, hledající cesty pro soběstačnost jednotlivých měst. Jejich utopickou vizí je potravinově nezávislý New York či okrajové oblasti Sahary.

Byty se samostatnými skleníky, pěstování na volných prostranstvích, zelená města – budovy integrované do přírodního prostředí. Pěstitelské buňky, vertikální farmy, věže na chov zvířat, zelené střechy se solárními panely. Výsadba ovocných stromů. To vše slibuje více než 30 autorů projektu.

Terreform Urbanfarming

Terreform se snaží odpovědět na otázku, zda se New York může stát samostatný s ohledem na své politické i fyzické hranice. Zamýšlí se nad alternativou mistrovského plánu pro budoucnost města. Studie zkoumá možnost městské soběstačnosti v takových oblastech, jako jsou potraviny, energie, odpady, voda, dodávka a kvalita ovzduší, výroba, zaměstnanost, kultura, zdravotnictví a doprava. Predikát studie spočívá v otázkách udržitelnosti a v reakci na selhání demokratické autonomie ve stále se globalizujícím hospodářství. Skupina architektů a vědců si klade za cíl vyprodukovat nejen nový, dramatický plán pro budoucnost New Yorku, ale sestavit i soupis osvědčených postupů, které jsou relevantní pro města po celém světě.

Stručně řečeno, jak můžeme dostat pod kontrolu ekologickou stopu města v jeho politických hranicích?

Cílem projektu je vytvoření souvislé řady publikací, z nichž každá se zaměřuje na jednu z výše uvedených respiračních funkcí města. Každá z nich bude mít vlastní objem, forma bude tvořena hybridem encyklopedie a vizuálního provedení. The New York City (Steady) State poskytne čtenářům unikátní prostředek, který bude umožňovat nejen kritické chápání otázek z první ruky, ale také inovativní a pokrokové myšlení architektonického designového řešení ve všech zmíněných otázkách.

Byty se samostatnými skleníky, pěstování na volných prostranstvích, zelená města – budovy integrované do přírodního prostředí.

Společnost se soustředila na produkci potravin, odpady, produkci, vodu, vzduch a klima. Pěstování potravin na volných prostranstvích. Výsadba ovocných stromů.
Pěstovací buňky, vertikální farmy, věže na chov zvířat, zelené střechy, to vše na solární pohon.
Autor projektu: Terreform Inc.
Web: www.terreform.org

Město by mělo být rozděleno do rozdílných center, zaměřených na produkci potravin, otevřené plochy, pěstovací buňky, vertikální farmy a věže na produkci masa.

Jakkoli vypadá taková produkce překvapivě a za vysokých vstupních nákladů, produkce z dlouhodobého hlediska je mnohem ekonomičtější a ekologičtější. Potraviny vypěstované lokálně, opylené místními včelami, jsou během pár hodin čerstvé na stole spotřebitelů.

Terreform Pěstovací věže

Pěstitelské věže a chovatelské věže pro produkci potravin budou postaveny na vrcholcích existujících dálnic a železničních křižovatkách, střechách nádraží, umožní tak efektivní transport potravin po celém území města. Pěstitelské věže umožní každému mít vlastní lokální farmu uprostřed velkoměsta, zamezí se nákladnému transportu, potraviny je možno sklízet zralé a dopravovat k obyvatelům čerstvé.

Terreform - Pěstovací věže

Článek byl uveřejněn s laskavým svolením Terreform Inc., autorská práva se vztahují na autora studií a publikací.