Peter Vetsch – Podzemní architektura

Peter Vetsch – Podzemní architektura

Peter Vetsch, architekt, Švýcarsko

Podzemní domy

„Všichni bychom měli starost o budoucnost, kdybychom věděli, že na určitém místě musíme strávit zbytek života.“ Charles F. Kettering

Dnešní výstavba stojí na konvenčním myšlení včerejších forem. Rodinné a sociální změny globalizované společnosti vyžadují flexibilní, multifunkční řešení na míru. Architektura budoucnosti by neměla dominovat přírodě, nýbrž se jí podřizovat.

Udržitelná architektura je integrovaná do přírodního prostředí. Včetně přírodních zdrojů, s využitím místa a ekologických topných systémů, umožňujících stabilní řešení. Architektura budovaná v půdě využívá vyrovnávací geotermální energie.
Masivní pokryv střech (až 3 m) zvyšuje množství zeleně a zlepšuje kvalitu ovzduší.
Přírodní oblé tvary jsou perfektní syntézou mezi formou, funkcí a životností objektu. Tyto přírodní, archaické formy zprostředkovávají intenzivní vztah k přirozenému vývoji životního prostředí.
Konstrukce domů je betonová s tradiční hliněnou vrstvou a vnitřní vrstvou z polyuretanu, vzduchotěsná a optimální pro energeticky úspornou regulaci tepla.

Petr Vetsch
Vetsch Architektur
Švýcarsko

Peter Vetsch

Peter Vetsch

Peter Vetsch - Podzemní domy

Peter Vetsch - Stavby s přírodou

Peter Vetsch

Peter Vetch