Algae Biodiesel – Pěstování řas jako biopalivo

Algae Biodiesel – Pěstování řas jako biopalivo

Algae Biodiesel – Pěstování řas jako biopalivo

Pěstování řas. Nejen řepka má svůj potenciál v biopalivech. Řasy spotřebují mnohem méně plochy na mnohem vyšší výkon. 

Vodní elektrárny Vortex

Vodní elektrárny Vortex

Vodní elektrárny Vortex Nový způsob výroby energie byl představen ve Švýcarsku. Je dílem Bertranda Piccarda, muže, který jako první obletěl svět balónem, který také vynalezl Solar Impuls – letadlo poháněné jen solární energií. Systém je unikátní tím, že neohrožuje živočichy, ryby mohou volně proplout vírem 

Solární ohřev vody

Solární ohřev vody

Solar Water Heating

Solární ohřev vody

Neplaťte za energii tam, kde nemusíte.

Solární ohřev vody nebo solární energie? Jsou to dvě odlišné technologie, obě využívají střešní panely pro sběr energie. Tento článek je o solárním ohřevu vody (Solar Water Heating), někdy nazývaném také solární termální technologie (Solar Thermal Technology), způsobu ohřevu vody pro přímé použití v domácnosti, např. ve sprchách. 

Solar Water Heating Jak funguje solární ohřev vody? Solární ohřev vody (SWH) se skládá ze tří hlavních částí: jeden nebo více solárních kolektorů (trubky nebo desky, obvykle namontované na střeše), čerpadlo připojené k regulátoru a zásobník na teplou vodu se dvěma ohřívacími hadicemi (válec s dvojitou spirálou). Kolektor využívá slunečního záření na přenos tepla (voda s nemrznoucí směsí). Je-li kapalina v kolektoru teplejší než voda ve válci, regulátor aktivuje čerpadlo k pumpování kapaliny přes hadici ve spirále, a tím ohřívá vodu v zásobníku připojeném na sprchy a teplovodní kohoutky. Druhý ohřívač v zásobníku je připojen na záložní kotel (např. plynový kotel), aby byl dostatek teplé vody i v případě nižšího slunečního záření. 

Je pro mne SWH vhodný? V ideálním případě by měly být solární kolektory orientovány na jih (bez stínu), pod úhlem mezi 20 a 50 stupni, ale také panely orientované na východ nebo jihozápad fungují efektivně. Obr. 2 ukazuje, jak se liší výkon SWH podle sklonu a orientace. Střešní panely jsou nejpoužívanější, ale panely mohou být namontovány také na úrovni terénu. Solární systém ohřívá vodu ve válci, proto je obtížné připojit solární ohřev na topný systém, který nemá bojler (např. „combi“ plynový kotel). Střešní panely jsou obvykle součástí „povoleného rozvoje“, čili nebudete potřebovat stavební povolení. Výjimky jsou v národních parcích, chráněných oblastech apod.  

Solar heating system

Bioplasty neboli zelené plasty

Bioplasty neboli zelené plasty

Bioplasty neboli zelené plasty

Abychom pochopili, co jsou „zelené plasty“ (Green Plastics) nebo „bioplasty“ (Bioplastics),
musíme pochopit, co jsou to plasty.

Biomilíř – vytápění kompostem

Biomilíř – vytápění kompostem

Biomilíř – vytápění kompostem

Co je to Biomilíř?
aneb metoda Jeana Paina


Francouz Jean Pain
(1928-1981) nazývaný také Francouzský král zelené energie
vyvinul během své praxe agronoma v Provence důmyslný systém využití odřezků stromů a okrasných keřů. 

Podařilo se mu využít proces přírodní proces hnití rostlin bez jediné ztráty a odpadu – získat z něj horkou vodu, horký vzduch, bioplyn a kvalitní kompost. Vytvořil systém, který je uzavřen v ekologickém cyklu. 

Co je na tomto systému také zvláštní, vyžaduje málo materiálních zdrojů na vybudování Biomilíře a uvedení do provozu. 

Systém má základní komponenty, které jsou na sobě nezávislé, tento systém může využít na svém pozemku prakticky každý.