Earthbag Building – Hliněný zahradní domek

Earthbag Building – Hliněný zahradní domek

Earthbag Building – Hliněný zahradní domek

Nízkonákladová víceúčelová budova

Jednou z nejpraktičtějších staveb na malém statku či zahradě je víceúčelový hliněný domek, který může sloužit jako sklad nebo chladná spíž nad zemí, sklep nebo  úkryt pod zemí.

Tuto víceúčelovou strukturu můžete postavit cca za 300$ pomocí následující konstrukce (pytle naplněné hlínou a naskládané jako cihly). Dovednosti, které přitom získáte, vám mohou posloužit, pokud máte v budoucnu v plánu postavit si větší Earthbag strukturu, hliněný zahradní domek nebo vlastní hliněný dům.

Dr. Owen Geiger

www.motherearthnews.com

Hliněný dům (Earthbag building) má přirozený vzhled a splývá s okolím. Je to solidní, organická stavba, design inspirovaný přírodou, kde se kombinuje moderní vynalézavost s tisíciletou tradicí a zkušenostmi se stavbou hliněných domů.

Geiger Owen - Earthbag Building

Earthbag building jsou odolnější proti vodě, než balíky se slámou, jsou vhodné pro nižší stavby. Pokud je váš pozemek náchylný k povodním, je Earthbag building nejvhodnější stavbou, pytle se zeminou se historicky osvědčily jako nejlepší ochrana před vysokou vodou. Pouze použijte adekvátní materiál na plnění pytlů, příměs štěrku do nižších vrstev.

Největší výhodou stavby je jednoduchost celého procesu. Nepotřebujete žádné speciální dovednosti. Naplňte pytle zeminou a solidně je utěsněte. Manipulace s pytly vyžaduje hodně fyzické námahy, na druhou stranu hrubá fyzická síla není nutná, každý krok lze udělat v krátké době a na malé ploše.

Existuje několik rozdílných možností stavby: 
– nad zemí
– nad zemí zachycená v zemi
– zapuštěná pod úrovní terénu
– zapuštěna do svahu,
  a to buď částečně nebo zcela pod zemí 
  (s francouzskou drenáží, odvádějící vodu)

 Každý stavební projekt má svá úskalí, proto buďte opatrní. Dokud nejsou všechny pytle na místě a upevněné dohromady, hrozí nebezpečí zhroucení stavby a zranění.

 

Tato stavba má vnitřní průměr 8 stop, vnější cca 11 stop, je přibližně 8 metrů vysoká. Plány mohou být zmenšeny až do velikosti 10 – 16 stop průměru kopule. Horní část stavby, tloušťka earthbagů (pytlů se zeminou) a konzole musí být více kónická.

Owen Geiger - Earthbag Building

Nejprve vybereme vhodné místo, rozměříme a vykopeme základnu. Přesně vyměříme kruh a vchodovou hráz. Z první vrstvy pytlů vytvoříme základ stavby. 

První dvě vrstvy pytlů se skládají z kompletních kruhů spojených ostnatým drátem. Toto platí i pro prostor vstupu a dveře. Orientaci vchodu volte podle povětrnostních podmínek, měla by to být závětrná strana, chráněná před bouřkou. Před vchodem vytvořte menší spád, aby dešťová voda odtékala směrem od stavby pryč.

První dvě vrstvy pytlů plníme štěrkem, používaným ke stavbě silnic. Podloží stavby a prostor před dveřmi také pokrýváme štěrkem. Zabraňujeme tak vzlínání vody.

Pytle na zeminu: používáme polypropylenové pytle, které se dají volně koupit online. Jsou to běžné pytle na obilí, krmiva, hnojiva, ochranu před povodněmi, může je prodávat nejbližší obchod s krmivem pro zvířata. Je nevhodné používat igelitové pytle a tašky! Půrměrná velikost pytlů je 20 x 36 palců (50 x 90 cm). Větší pytle znesnaďnují manipulaci, menší pytle jsou lépe manipulovatelné a slouží pro vytvoření staveb o menších průměrech.

Pytle plníme hlínou s příměsí štěrku, nejlépe plastovým kyblíkem, použijeme hlínu, kterou jsme vykopali při tvorbě základů. Pytle stlačujte na sebe, aby vytvořily co nejpevnější blok, pěchujte je na maximální kapacitu. Neustále kontrolujte, zda jsou pytle dostatečně napěchované. Jedna malá chyba může stát mnoho práce navíc.

Owen Geiger - Earthbag Building

Udržujte vnitřní osu kruhového zakřivení stavby dle následujícího nákresu, vždy by měla být 112 palců (284,5 cm). Napněte špagát o této délce, pomocí něj si neustále kontrolujte zakřivení horní části stavby.

Opěrné zdi slouží nejen ke vstupním dveřím, také zabraňují sesutí navršené zeminy, odvádějí dešťovou vodu mimo prostor vchodu. Proto zachovejte tvar opěrných zdí tak, jak je navržen. Mezi jednotlivé pytle opěrných zdí vkládejte betonářskou výztuž (roxor), nebo použijte plastové výstuže, které tolik nerezaví. Omítku nahazujeme ve 2 – 3 vrstvách na suché pytle, které předtím potáhneme pletivem, druhou stranu (bude zasypána hlínou) obalíme igelitem, abychom zabránili pronikání vlhkosti do pytlů a následně omítky. Pro utěsnění mezi zadní stranou opěrné zdi mezi igelitem a pytli můžeme použít živici (bitumen).

Owen Geiger - Earthbag Building

Pro dveřní oblouk používáme pneumatiku, usnadňuje čas a náklady na výstavbu nejen dveřního oblouku, ale celé kopule stavby. Dřevěnými výztužemi podpoříme pneumatiku ze všech stran, vytvoříme otvor pro kontrolu zakřivení pomocí šňůry.

Půlkruhový oblouk římských dveří je vytvořen z 12-ti palcových pytlů (30,48 cm), plněných shora a stlačených improvizovanou pěchovací tyčí. Další pěchování ze stran vytvoří nezbytný kužel.

Když jsou všechny pytle položeny, vytvoříme rám dveří tak, aby se dveře vešly do prostoru. My jsme použili 1-2 palcové hranaté ocelové profily pro boční strany a spodní část rámu, 1/8 až 2 palcový ocelový plech ohnutý do oblouku na vrchol. Pro dveře je možno použít hrubě opracované dřevo, které jim dodává stylové zpracování.

Konečnou stavbu můžete buď nahodit omítkou, nebo jak jsme volili my, pro přirozenější a estetičtější vzhled, navézt hlínou a osadit menšími rostlinami či trávou. Jako podklad nejprve použijte 6-ti mm černý igelit, dbejte na to, aby se překrýval. Pro zásyp použijeme nejprve silniční štěrk odolný proti vlhkosti, dále pokryjeme rybářskou sítí (zachytává kořínky rostlin) a metodicky navršíme zeminu do výšky 10-15 cm, kterou upěchujeme.

Při pokrývání střechy staveb v úhlu větším než 45° použijeme jinou metodu, vytváříme postupné miniaturní hráze s plochou výztuží na povrchu (bambusové tyče), do zeminy použijeme příměs jílu. Jinak dodržujeme stejný postup, jako u zásypu stavby.

Pozn: jedna stopa = 30,48 cm. jeden palec = 2,54 cm.

Dr. Owen Geiger

Dr. Owen Geiger je zakladatelem a ředitelem Geiger Research Institute of Sustainable Building, má dva inženýrské tituly a titul PhD. v oblasti sociálního a ekonomického rozvoje. Jeho celoživotním cílem je zdostupnit nestandardní typy bydlení za použití pouze přírodních materiálů a metod udržitelné výstavby. Je autorem desítek článků o cenově dostupných udržitelných budovách. Je zakládajícím ředitelem Builders Without Borders, spoluautorem Builders Without Borders Straw-Bale Construction Guides, a přispívá do projektu Building Without Borders: Sustainable Construction for the Global Village.

Projekty Dr. Geigera, další návody, přesné postupy a materiály, možnosti využití těchto staveb, naleznete na jeho stránkách:

http://earthbagbuilding.com/index.htm
http://www.earthbagstructures.com
http://earthbagbuilding.wordpress.com/

Desítky instruktážních videí naleznete na jeho kanálu na Youtube:

http://www.youtube.com/user/naturalhouses

 

Budování Earthbag Building – stavba hliněného domu – Dr. Owen Geiger

{youtube}6ODplmnpSts{/youtube}

Stavba hliněného domu krok za krokem – Dr. Owen Geiger

{youtube}lcvS5cwuoIg{/youtube}