Keyhole Gardens – Africké vyvýšené záhony

Keyhole Gardens – Africké vyvýšené záhony

Keyhole Gardens jsou vyvýšené záhony vyvinuté dlouholetou tradicí v suchých oblastech Afriky. Záhon vyžaduje velmi malou zálivku a přesto dává maximální úrodu. Keyhole Gardens jsou africké zahrady, používané v nejteplejších pásmech, přesto jsou díky své prosté a inteligentní konstrukci velmi úrodné.

Keyhole Gardens – Africké vyvýšené záhony

Africké vyvýšené záhony nazývané Keyhole Gardens – Zahrady klíčových dírek, vychází ze svého atypického tvaru.

Střed kruhu tvoří proutěný koš, který slouží jako zásobník živin a zdroj vláhy. Zahrada recykluje svůj vlastní odpad a je zalévána použitou vodou, vytváří tak přirozený koloběh. Záhon funguje lépe než standardní záhony, vystačí díky centrální zálivce s menším množstvím vláhy, spád záhonu má větší pěstební plochu.

Přednosti afrického vyvýšeného záhonu:Keyhole Gardens - vyvýšené záhony

 • Fungují v extrémních klimatech, oblastech s malou zásobou vody a slabou půdou
 • Jeden africký záhon poskytne v místních podmínkách jedné rodině 3 jídla denně

Výhody afrického vyvýšeného záhonu v evropských podmínkách:

 • Zábavný způsob, jak osvěžit vlastní zahradu
 • Stavba je tak snadná, že ji zvládnete za den a zeleninu vypěstujete do několika týdnů
 • Chytré využití prostoru vaší zahrady a materiálu, který máte k dispozici
 • Získáte více zeleniny než z běžných vyvýšených záhonů
 • Geniální konstrukce umožňuje sklízet zeleninu po celou sezónu a to i za velmi teplých dní
 • Dobrý způsob, jak recyklovat kuchyňský odpad a odpadní vodu neznečištěnou chemikáliemi
 • Starší a zdravotně postižené osoby mají vhodnou výšku pro zahradničení

Myšlenku afrických vyvýšených záhonů (Keyhole Gardens) přinesla do Evropy britská charitativní organizace Send a Cow, jež se stará o vzájemnou interakci mezi africkým kontinentem a Evropou. Send a Cow je odlišná tím, že pomáhá nikoli zasíláním hmotných darů, nýbrž aktivní spoluprácí s místním obyvatelstvem. Send a Cow pomáhá zakládat malé farmy, vzdělávat farmáře a integrovat zemědělské projekty do škol (Keyhole Gardens staví v mnoha afrických školách). Organizace pomohla již 100.000 místním farmářům, jen v roce 2013/14 to bylo přes 15.000 rodin ze sedmi zemí, kterým pomohla vybudovat menší farmu či pomohla získat domácí zvíře tolik potřebné k obživě. Podpořit jejich činnost můžete různým způsobem Send a Cow – podpora, Send a Cow – finanční příspěvek.


Keyhole gardens

Návod ke stavbě afrického vyvýšeného záhonu

Materiál potřebný ke stavbě:

 • Velké kameny, cihly nebo špalky
 • Sláma či suchá tráva
 • Zahradní motouzy
 • Několik 1,5 metru vysokých prutů (líska, apod.)
 • Střepy z květináčů či keramiky
 • Dlouhý drát
 • Směs vlhké kvalitní ornice, kompostu a nejlépe zvířecího trusu
Africké záhony  

1. Najděte na zahradě slunné místo dostupné k vodnímu zdroji. Potřebujete prostor cca. 3 m².

2. Vyznačte si střed záhonu, do něj zapíchněte klacík s provázkem a nakreslete kružnici o poloměru 120 cm. Namalujte vstupní trojúhelník o šířce 60 cm v nejširší části záhonu.

 Keyhole Gardens - Africké záhony 3. Lískové pruty postavte do středu kruhu vždy 5-10 cm od sebe. Pomocí drátu je svažte k sobě, aby držely konstrukci koše (v dolní, i v horní části koše).

Celková výška koše by měla být ca. 130 cm.

Zapíchněte pruty do země ve tvaru válce.

Válec do poloviny výšky vyplňte kvalitní zeminou, na ni navršte slámu.

 Keyhole Gardens - Africké záhony  4. Postavte obvodovou zídku. Použijte kameny, cihly či špalky, pokládejte je po obvodu záhonu na sebe.

Není podstatné, jak vysokou zídku postavíte, pokud udrží půdu před sesuvem.

Zídku stavte vyšší u vchodového trojúhelníku.

Na „dno“ záhonu naskládejte střepy rozbitých květináčů či keramiky, zlepší se tak odvodnění záhonu.

 Keyhole Gardens - Africké záhony 5. Nyní navršte zeminu smíšenou s kompostem do kopule záhonu.

Nejkvalitnější půdu nechávejte pro vrchol záhonu.

Přidávejte zeminu tak dlouho, dokud nebudete mít hromadu, která se svažuje od horní poloviny koše. 

 Keyhole Gardens - Africké záhony 6. Nechte záhon týden před výsadbou usadit.

Pokud chcete začít s výsadbou ihned, je nutné povrch půdy a koš důkladně prolít vodou, dokud v půdě nejsou žádné kořeny rostlin.

Později bude zálivka nutná pouze skrz koš s kompostem, kam je nutné doplňovat biodopad (nepotřebné natě, listí, slupky).

Stříška nad košem s kompostem napomáhá rozkladu kompostu, čímž rychleji uvolňuje potřebné živiny do půdy.

Kompost bude prostupovat celým záhonem a dá vašim plodinám nejkvalitnější výživu.

Zdroj: Send A Cow UK

Stavba Keyhole Garden

https://vimeo.com/15630334

Keyhole Garden

https://vimeo.com/50224797

Keyhole Garden podle Bennyho Hilla

https://vimeo.com/40228314

 Keyhole Gardens v Lesotho

https://vimeo.com/7262464


Keyhole Gardens - africké vyvýšené záhony

Projekt byl zveřejněn s laskavým svolením organizace Send a Cow.
© Send a Cow, United Kingdom