Gardens by the Bay – Zahrady v zátoce

Gardens by the Bay – Zahrady v zátoce

Zahrady v zátoce jsou unikátní svým ekologickým pojetím. Veškerá technika použitá k provozu zahrad vede k napodobení přírodních procesů, využití přírodních zdrojů energie a fyzikálních zákonů tak, aby park nebyl ekologickou zátěží, nýbrž přínosem, oživením a zušlechtěním životního prostředí. Zahrady jsou nejen velmi krásné, současně jsou krokem kupředu v použití technologií v souladu s přírodou.


Gardens by the Bay (Zahrady v zátoce) je přírodní, zábavný park a současně botanická zahrada napodobující nejpřirozenější přírodní cykly. Nachází se v Singapuru a právem se řadí mezi nejpokrokovější a nejekologičtější parky 21. století. Návrhu parku se zúčastnilo přes 170 firem z celého světa, v odborné komisi, která vybírala vítězný návrh, zasedlo 11 odborníků různých národností. Park byl otevřen v říjnu 2011.

Flower Dome - Gardens by the Bay

Flower Dome - Gardens by the Bay

V zahradách naleznete Flower Dome (Květinové zahrady), Supertree Grove (Háj superstromů), World
of Plants
(Svět rostlin), Bay East Garden (Zahradní pavilóny v zálivu), Dragonfly & Kingfisher Lakes (Ekologická jezera) a další atrakce včetně zábavního parku pro děti.

Heritage Garden - Gardens by the Bay


Udržitelnost Zahrad v zátoce

Základním cílem projektu Gardens by the Bay bylo zachování principů udržitelnosti životního prostředí. Úsilí architektů při výstavbě zahrad bylo věnováno udržitelným cyklům energie a recyklaci vodních zdrojů v celém areálu zahrad.

Energie v zimních zahradách

Zimní zahrady jsou rozděleny na dva biomy, zimní část replikuje chladné a suché klima Středozemního moře, letní část představuje polosuché subtropické oblasti, či chladné a vlhké klima tropických regionů. Zimní zahrady mají unikátní sbírku rostliny nezvyklých pro toto pásmo. Zahrady mají vysoký stupeň ochrany vzácných rostlin.

Gardens by the Bay

Zimní zahrady jsou dílem inženýrů udržitelnosti a aplikují špičkové technologie pro energetickou efektivitu chlazení. Technologie umožňuje dosahovat 30% úsporu spotřebované energie ve srovnání s běžnými chladícími technologiemi.

 • Minimalizování příjmu tepla ze slunečního záření:
  Obě zimní zahrady jsou opatřeny speciálními skly, které poskytují rostlinám optimální světlo, na druhou stranu snižují příjem tepla ze slunečního záření. Střecha je vybavena senzory s výsuvnými plachtami, které se automaticky otvírají při dosažení maximální teploty, a poskytují rostlinám uvnitř pavilonu potřebný stín.
 • Chlazení vrstvených zón
  V zimních zahradách je používána strategie chlazení na nízké úrovni, což snižuje objem vzduchu nutného k chlazení. To je dosaženo tepelným rozvrstvením – zem je chlazena potrubími se studenou vodou, vedoucími podlahovými deskami, čímž udržuje chladnější vzduch v nižších vrstvách, zatímco teplý vzduch stoupán vzhůru a je ventilován ven ze skleníku.
 • Vysoušení vzduchu před chlazením
  Vynaložené množství energie potřebné pro chlazení je sníženo odvlhčováním vzduchu před jeho chlazením. Vzduch ve Flower Dome (Květinová kopule) je nejprve odvlhčen vysoušecím prostředkem. Vysoušeč je recyklován za použití odpadního tepla při spalování biomasy.
 • Generování energie a využití odpadního tepla
  Elektřina je vyráběna stranou chilleru pro ochlazování vzduchu zimní zahrady. Ve stejnou chvíli, kdy je odpadní teplo odchyceno do procesu regenerace kapalného vysoušedla. Souběžné výroba energie je dosaženo Kombinovanou tepelnou energetickou parní turbíny (Combined Heat Power CHP steam turbine), která je zásobována ze zahradního odpadu a funguje spolehlivě v jiných parcích po celém Singapuru.

 • Enviromentálně udržitelné funkce Supertrees (Superstromy)

  Typickou a velmi atraktivní částí Gardens by the Bay jsou Superstromy neboli Supertrees.

  Jedenáct Supertrees tvořících podstatnou dekorativní a systémovou funkci je založeno na ekologické udržitelnosti. Některé obsahují fotovoltaické články ve svých korunách, jenž využívají sluneční energie pro svůj vlastní provoz. Jiné jsou integrovány do zimních zahrad a slouží jako odvětrávací kontejnery.

  Gardens by the Bay - Zahrady v zátoce

  Jezerní systém: Dragonfly & Kingfisher Lakes

  Zahradní jezera Dragonfly & Kingfisher Lakes zahrnují všechny klíčové ekologické procesy a funkce živého ekosystému. Fungují jako přírodní filtrační systém vody odváděné ze zahrad a nabízí rozmanité biologické biotopy, v nichž žijí ryby či vážky.

  Obě jezera, Dragonfly i Kingfisher, jsou navržena jako rozšíření Reservoáru Marina. Voda protékající uvnitř zahrady je zachycena jezerním systémem a vyčištěna vodními rostlinami před vypuštěním do nádrže. Jezerním systémem přirozeně upravená voda je použita také pro vestavěný zavlažovací systém zahrady.

  Jezera představují význam a úlohu fungování rostlin v našem ekosystému. Zvyšuje se povědomí návštěvníků parku o významu, který mají vodní rostliny ve volné přírodě a poukazuje na význam čisté vody pro udržení biodiverzity.

  Gardens by the Bay - Zahrady u zátoky

  Filtrace vody při přítoku a odtoku

  Filtrovací postele se skládají z vodního rákosí, mokřady jsou v místech, kde voda vstupuje a je vypouštěna z jezerního systému. Tím se snižuje průtok vody a jsou odfiltrovávány usazeniny.

  Gardens by the Bay - Zahrady u zátoky

  Snížené přetížení živinami

  Ostrovy vodních rostlin a rákosu jsou začleněny do ekosystému pro absorbci živin jako je dusík a fosfor ve vodě. Snížení hladiny dusíku je zásadní pro minimalizaci kvetoucích řas a zlepšení kvality vody.

  Gardens by the Bay - Zahrady v zátoce

  Údržba vodního ekosystému

  V jezerech jsou vytvořena rozličná stanoviště pro ryby a vážky, složená z rozmanitých vodních rostlin. Ty zajišťují dobrou cirkulaci vody a okysličení, současně udržují v mezích potenciální problémy, např. přemnožení komárů.

  Supertree - Gardens by the Bay

  Fotografie a popis enviromentálních funkcí parku byly zveřejněny s laskavým svolením Gardens by the Bay, Singapore.

  © Gardens by the Bay, 18 Marina Gardens Drive, Singapore